Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Co to są pliki cookies:
Pliki Cookies ( tzw. ciasteczke) - to pliki, które są zapisywane i przechowywane w naszym komputerze podczas gdy odwiedzamy strony internetowe. Pliki te pozwalają zapamiętać nasze ustawienia dzięki czemu kolejna wizyta na tej samej stronie jest bardziej efektywna i przyjemna.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

    Utrzymywania sesji, dzieki czemu jako użytkownicy nie musimy na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować
    Dostosowania zawartości strony internetowej do naszych możliwości. W szczególności dzięki tym plikom można rozpoznać urządzenia Użytkownika danego Serwisu i odpowiednio do jego potrzeb dostosować daną stronę.
    Tworzenia statystyk, które pozwalajązrozumieć, poznać sposoby korzystania ze stron internetowych

W ramach serwisu zsckrbogdanczowice.pl możemy stosować następujące rodzaje plików :

    "reklamowe" - pozwalają dostarczać nam Użytkownikom treści reklamowych dostoaowanych do naszych zainteresowań
    ciasteczka umożliwiające zbierania informacji o korzystaniu ze stron internetowych danego serwisu
    "niezbędne: pliki cookies, pliki te umożliwiają korzystanie z usług w ramach danego serwisu internetowego
    "funkcjonalen" pliki cookies, umożliwiające zapamietywanie wybranych przez Uytkownika ustawień, np. jązyka, regionu, wyglądu strony internetowej itp.
    pliki cookies służące do zabezpieczania, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.

Wyłączenie stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym zsckrbogdanczowice.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pedagog Szkolny Iwona Golczyk

 

GODZINY KONSULTACJI

 

Wtorek           09:00 - 13:00

Środa             09:00 - 13:00

Piątek             09:00 - 12:00

 

Zadania Pedagoga

Dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach, które mówi, że do zadań pedagoga należy:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują takie działania jak:

 • Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
 • Współpraca z wychowawcami,
 • Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,
 • Planowanie tematyki godzin wychowawczych,
 • Rozpoznanie potrzeb i zapewnieni pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
 • Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych,
 • Opieka indywidualna nad uczniami, którzy wymagają wsparcia,
 • Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, psychologicznej czy terapeutycznej,
 • Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem.

Kontakt z pedagogiem: tel. 77 413 18 04, 77 413 13 33

Masz pytanie? Zadaj je bezpośrednio Pedagogowi

Formularz kontaktowy pedagog